Kol. Bartosz Dawidowicz zdobył tytuł Mistrza Polski w Wędkarstwie Spinningowym. Serdecznie gratulujemy.

Aktualności

Wykaz porozumień międzyokręgowych na 2020 rok - informacja dla członków
Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim


1. Okręg PZW w Częstochowie – porozumienie na udostępnione do porozumienia ogólnodostępne wody nizinne
i górskie w opcji tzw. „10/10". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW,
w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia składki na ochronę i
zagospodarowanie wód niepełnej w wysokości 10,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego
połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych wód w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady
prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.
Zezwolenia i składki do nabycia u skarbnika w macierzystym kole PZW.
Prawo do skorzystania z porozumienia i otrzymania stosownego zezwolenia na amatorski połów ryb wędką,
mają członkowie Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim, którzy wnieśli pełne składki na ochronę
i zagospodarowanie wód: 120,- zł lub 72,- zł


2. Okręg PZW w Sieradzu – porozumienie na udostępnione do porozumienia ogólnodostępne wody nizinne i górskie
w opcji tzw. „10/10". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach
zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia składki na ochronę i zagospodarowanie wód
niepełnej w wysokości 10,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych wód w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. Zezwolenia i składki
do nabycia u skarbnika w macierzystym kole PZW.
Prawo do skorzystania z porozumienia i otrzymania stosownego zezwolenia na amatorski połów ryb wędką,
mają członkowie Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim, którzy wnieśli pełne składki na ochronę
i zagospodarowanie wód: 120,- zł lub 72,- zł


3. Okręg PZW w Białymstoku – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości: (60,- zł – wody nizinne lub 90,- zł – wody nizinne i górskie) i otrzymania rocznego zezwolenia
na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz
obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa
w obwodzie rybackim.


4. Okręg PZW w Elblągu – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50". Członkowie
po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają
prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej w
wysokości: (100,- zł – wody nizinne lub 130,- zł wody górskie) i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie
amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące
zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa
w obwodzie rybackim.


5. Okręg PZW w Kaliszu – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 90,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


6. Okręg PZW w Kielcach – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 80,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


7. Okręg PZW w Tarnobrzegu – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 75,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


8. Okręg PZW w Tarnowie – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 90,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


9. Okręg PZW w Wałbrzychu – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 110,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


10. Okręg PZW w Siedlcach – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 85,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


11. Okręg PZW w Radomiu – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 90,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


12. Okręg PZW w Jeleniej Górze – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 100,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


13. Okręg PZW w Legnicy – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 110,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


14. Okręg PZW w Lublinie – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne w opcji tzw. „50/50". Członkowie po
wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo
do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej w
wysokości 60,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód
udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione
w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


15. Okręg PZW w Skierniewicach – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 80,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


16. Okręg PZW w Szczecinie – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości: (75,- zł – wody nizinne połów z brzegu, 93,- zł – wody nizinne i górskie połów z brzegu,
20,- zł – wody nizinne i górskie wszystkimi dozwolonymi metodami dla członków odznaczonych złotą odznaką
PZW z wieńcami) dopłaty: 60,- zł połów z jednostek pływających, 120,- zł troling) i otrzymania rocznego
zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego
porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW
uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


17. Okręg PZW we Wrocławiu – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości: (110,- zł – wody nizinne i górskie, 20,- zł – wody nizinne i górskie dla członków
odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami) i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego
połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady
prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa
w obwodzie rybackim.


18. Okręg PZW Nadnotecki – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50". Członkowie
po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają
prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej w
wysokości: (100,- zł – wody nizinne połów z brzegu lub 112,- zł – wody nizinne i górskie połów wszystkimi
dozwolonymi metodami) i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz
wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.
W przypadku wystąpienia zmian w wykazie obowiązujących porozumień będą one zamieszczone na stronie
internetowej Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. pod adresem: www.pzw.org.pl/40/ w zakładce Porozumienia.

 Informujemy że pojawiła się już możliwość opłacenia składki na przyszły rok.

Wszelkich informacji udziela skarbnik Błażej Dziubałtowski (urlop do 5 stycznia 2020) i Centrum Wędkarskie Baitshop w Piotrkowie Tryb. (530 603 887) przy Al 3 Maja 11. Znaczki są dostępne już w sklepie także serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Składki 2020:

  • - pełna 230zł
  • - ulgowa 132zł
  • - członek uczestnik 43zł

Uprawnieni do składki ulgowej:

  • młodzierz szkolna i studenci 16-24 lata - 40%
  • Członkowie PZW: kobiety - 60 lat, mężczyźni 65 lat - 40%

Nie posiadasz jeszcze karty a interesujesz się wędkarstwem? Nic nie stoi na przeskodzie. Wpadnij do Nas a opowiemy Ci co trzeba zrobić :)

składki

 

Polub nasz profil na Facebook'u i bądż na bieżąco! ;)

fb

ZARZĄD KOŁA NR 45 ZAPRASZA WSZYSTKICH WĘDKARZY DO UDZIAŁU W ZAWODACH FEEDEROWYCH "ZAKOŃCZENIE SEZONU". ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ 3 LISTOPADA (NIEDZIELA) NA ZALEWIE SULEJOWSKIM, W MIEJSCOWOŚCI SWOLSZEWICE NA "BETONACH". ZBIÓRKA O GODZ. 7.30 NA TZW "PATELNI". OPŁATA CATERINGOWA 30 ZŁ OD OSOBY, ORGANIZATOR ZAPEWNIA DWA GORĄCE POSIŁKI. ZGŁOSZENIA I WPŁATY DO CZWARTKU W CENTRUM WĘDKARSKIM "BAITSHOP" WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ PREZES I SKARBNIK KOŁA.

W imieniu Zarządu Koła Nr 45 zapraszam wędkarzy zrzeszonych w naszym kole na indywidualne zawody feederowe, które odbędą się na Zalewie Cieszanowice w niedzielę, 13 października. Zbiórka zawodników i sędziów o godz. 7.00 na terenie sektora tj. w prawo od dębu. Obowiązują przepisy RAPR oraz Regulaminu Organizacji Sportu Wędkarskiego. W szczególności organizator przypomina o obowiązku posiadania przez każdego zawodnika siatki o odpowiednich wymiarach. Łowimy na jedną wędkę, jedynym wskaźnikiem brań jest szczytówka, zakaz używania rurek antysplątaniowych (dopuszczalna skrętka), minimalna waga koszyczka zanętowego 15 gramów. Zaczynamy gorącym śniadaniem, po zakończeniu zawodów wspólny grill, opłata cateringowa 30 zł od zawodnika. Zapisy i wpłaty do czwartku 10 października w sklepach wędkarskich "Wędkarz" u kolegi Darka i "Baitshop" u kolegi Marcina.

Po raz drugi w tym roku zapraszamy na Nocny Maraton Gruntowy Teamów. Tym razem spotykamy się na Zalewie Cieszanowickim. Startujemy w teamach dwuosobowych, z tego jedna osoba musi być członkiem naszego koła. Zbiórka w sobotę 17 sierpnia o godz. 16.00 koło dębu. Planowane rozpoczęcie zawodów godzina 18.00, zakończenie 8.00 w niedzielę. Sektor zawodów od dębu w prawo, łowimy na cztery wędki w drużynie, dopuszczone wszystkie metody gruntowe poza żywcem i martwą rybką. Organizator zapewnia dwa gorące posiłki, wodę i zimne napoje oraz kawę i herbatę a także coś słodkiego do kawki. Zapisy oraz opłaty cateringowe w wysokości 60 zł od drużyny przyjmujemy do czwartku 15 sierpnia. Chętnych zapraszamy do sklepu "Wędkarz" ul. Wojska Polskiego oraz do Centrum Wędkarskiego "Baitshop" al. 3-maja.

TRADYCYJNIE W OSTATNI WEEKEND LIPCA ORGANIZUJEMY
NOCNY MARATON GRUNTOWY TEAMÓW
ZAPRASZAMY 27 i 28 LIPCA DO ZIELONEJ ZATOKI (ZARZĘCIN). DO ZAWODÓW ZGŁASZAMY TEAMY DWUOSOBOWE, CO NAJMNIEJ JEDNA OSOBA W DRUŻYNIE MUSI BYĆ CZŁONKIEM NASZEGO KOŁA. ZGŁOSZENIA WRAZ Z OPŁATĄ CATERINGOWĄ W WYSOKOŚCI 60 ZŁ OD TEAMU PRZYJMOWANE BĘDĄ DO CZWARTKU 25 LIPCA. ZAPISY W SKLEPACH "WĘDKARZ" U DARKA DUDARA ORAZ "BAITSHOP" U MARCINA DERDY. ZBIÓRKA O GODZ. 16.00 W SOBOTĘ, PLANOWANE ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW NIEDZIELA GODZ. 8.00. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ DWA GORĄCE POSIŁKI, KAWĘ, HERBATĘ ORAZ ZIMNE NAPOJE.

SEZON NA DRAPIEŻNIKI W PEŁNI WIĘC CZAS NA INDYWIDUALNE SPINNINGOWE MISTRZOSTWA KOŁA Z ŁODZI. W NIEDZIELĘ 23 CZERWCA ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PASJONATÓW SPINNINGU Z NASZEGO KOŁA. ZBIÓRKA O GODZ 6.00 NA STANICY PZW W BARKOWICACH MOKRYCH. ZACZYNAMY TRADYCYJNIE OD GORĄCEGO ŚNIADANIA A PO ZAKOŃCZENIU RYWALIZACJI ZAPRASZAMY NA WSPÓLNY OBIAD. DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW DROBNE UPOMINKI, DLA NAJLEPSZYCH PUCHARY ORAZ TALONY DO SKLEPÓW WĘDKARSKICH. OPŁATA CATERINGOWA 40 ZŁ, MŁODZIEŻ DO LAT 18 ZWOLNIONA Z OPŁAT. ZAPISY DO CZWARTKU 20 CZERWCA W SKLEPACH WĘDKARSKICH: U DARKA DUDARA SKLEP "WĘDKARZ" ORAZ U MARCINA DERDY CENTRUM WĘDKARSKIE "BAITSHOP"
ZARZĄD KOŁA 45

Na zakończenie majówki zapraszamy wszystkich wędkarzy zrzeszonych w naszym kole na Feederowe Mistrzostwa Koła. Tym razem spotkamy się na Zalewie Cieszanowickim. Zbiórka zawodników i sędziów 5 maja (niedziela) o godz 7.00 na dawnej strzelnicy, sektor zawodów: od dębu w stronę zapory czołowej zbiornika, czas trwania: 1 tura (5 godzin). Obowiązują aktualne przepisy RAPR oraz Regulamin Organizacji Sportu Wędkarskiego. Rozpoczynamy tradycyjnie od gorącego śniadania i odprawy zawodników i sędziów (losowanie stanowisk). Po zakończeniu rywalizacji i zważeniu ryb zapraszamy na wspólny obiad oraz na wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców. Zapisy do dnia 2 maja (czwartek) w sklepach wędkarskich "Wędkarz" u Darka Dudara oraz "Baitshop" u Marcina Derdy, opłata cateringowa 40 zł, młodzież do lat 18 zwolniona z opłaty.

W najbliższą środę, 1 maja zapraszamy wszystkich pasjonatów spinningu na zawody "Spinningowe Rozpoczęcie Sezonu 2019". Zawody odbędą się na Zbiorniku Słok, zarezerwowane dla nas łowisko to grobla środkowa zbiornika. Spotykamy się o godz. 6.00 przy grzybku od strony wlotu Widawki do zbiornika. Na dobry początek gorący żurek oraz odprawa i losowanie numerów startowych, planowany czas trwania zawodów od 7.00 do 13.00. Po zakończeniu tury zapraszamy na wspólny obiad i ogłoszenie wyników. Na najlepszych oczekują puchary i nagrody. Szczegóły i zapisy (opłata cateringowa 25 zł) w sklepach wędkarskich "Wędkarz" u Darka Dudara i "Baitshop" u Marcina Derdy, do poniedziałku 29 kwietnia.

W najbliższą niedzielę, 14 kwietnia, odbędą się Spławikowe Mistrzostwa Koła 45. Zawody rozegrane będą na Zbiorniku Kotliny, zbiórka o godz. 7.00. Obowiązują przepisy RAPR oraz Regulamin Organizacji Sportu Wędkarskiego (przypominamy o obowiązku posiadania siatek o wymaganych wymiarach). Zapisy wraz z opłatą cateringową 40 zł przyjmujemy do czwartku w sklepach wędkarskich: "Baitshop" u kolegi Marcina Derdy oraz "Wędkarz" u kolegi Darka Dudara, (młodzież do lat 18 zwolniona z opłaty). Rano oczywiście gorący żurek, po zakończeniu zawodów wspólny grill, drobne upominki dla wszystkich startujących a puchary i talony na sprzęt wędkarski dla najlepszych.
Serdecznie zapraszamy, Zarząd Koła Nr 45