Termin Mistrzostw Koła Przełożony na dn. 21-04-2013r.

Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.

Termin zamknięcia listy 16-04-2013r.