Kol. Bartosz Dawidowicz zdobył tytuł Mistrza Polski w Wędkarstwie Spinningowym. Serdecznie gratulujemy.

W dn. 23-03-2013 r. zostanie przeprowadzone sprzátanie zbiornika Bugaj.

Zbiórka o godz. 15.00 przy kápielisku.

Wszystkich chétnych serdecznie zapraszamy.

        Zarzád Koøa