Kol. Bartosz Dawidowicz zdobył tytuł Mistrza Polski w Wędkarstwie Spinningowym. Serdecznie gratulujemy.

Wykaz porozumień międzyokręgowych na 2020 rok - informacja dla członków
Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim


1. Okręg PZW w Częstochowie – porozumienie na udostępnione do porozumienia ogólnodostępne wody nizinne
i górskie w opcji tzw. „10/10". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW,
w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia składki na ochronę i
zagospodarowanie wód niepełnej w wysokości 10,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego
połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych wód w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady
prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.
Zezwolenia i składki do nabycia u skarbnika w macierzystym kole PZW.
Prawo do skorzystania z porozumienia i otrzymania stosownego zezwolenia na amatorski połów ryb wędką,
mają członkowie Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim, którzy wnieśli pełne składki na ochronę
i zagospodarowanie wód: 120,- zł lub 72,- zł


2. Okręg PZW w Sieradzu – porozumienie na udostępnione do porozumienia ogólnodostępne wody nizinne i górskie
w opcji tzw. „10/10". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach
zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia składki na ochronę i zagospodarowanie wód
niepełnej w wysokości 10,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych wód w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. Zezwolenia i składki
do nabycia u skarbnika w macierzystym kole PZW.
Prawo do skorzystania z porozumienia i otrzymania stosownego zezwolenia na amatorski połów ryb wędką,
mają członkowie Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim, którzy wnieśli pełne składki na ochronę
i zagospodarowanie wód: 120,- zł lub 72,- zł


3. Okręg PZW w Białymstoku – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości: (60,- zł – wody nizinne lub 90,- zł – wody nizinne i górskie) i otrzymania rocznego zezwolenia
na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz
obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa
w obwodzie rybackim.


4. Okręg PZW w Elblągu – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50". Członkowie
po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają
prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej w
wysokości: (100,- zł – wody nizinne lub 130,- zł wody górskie) i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie
amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące
zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa
w obwodzie rybackim.


5. Okręg PZW w Kaliszu – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 90,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


6. Okręg PZW w Kielcach – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 80,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


7. Okręg PZW w Tarnobrzegu – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 75,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


8. Okręg PZW w Tarnowie – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 90,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


9. Okręg PZW w Wałbrzychu – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 110,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


10. Okręg PZW w Siedlcach – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 85,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


11. Okręg PZW w Radomiu – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 90,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


12. Okręg PZW w Jeleniej Górze – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 100,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


13. Okręg PZW w Legnicy – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 110,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


14. Okręg PZW w Lublinie – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne w opcji tzw. „50/50". Członkowie po
wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo
do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej w
wysokości 60,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód
udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione
w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


15. Okręg PZW w Skierniewicach – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości 80,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką.
Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


16. Okręg PZW w Szczecinie – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości: (75,- zł – wody nizinne połów z brzegu, 93,- zł – wody nizinne i górskie połów z brzegu,
20,- zł – wody nizinne i górskie wszystkimi dozwolonymi metodami dla członków odznaczonych złotą odznaką
PZW z wieńcami) dopłaty: 60,- zł połów z jednostek pływających, 120,- zł troling) i otrzymania rocznego
zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego
porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW
uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.


17. Okręg PZW we Wrocławiu – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50".
Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia
nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód
ulgowej w wysokości: (110,- zł – wody nizinne i górskie, 20,- zł – wody nizinne i górskie dla członków
odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami) i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego
połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady
prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa
w obwodzie rybackim.


18. Okręg PZW Nadnotecki – porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50". Członkowie
po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają
prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej w
wysokości: (100,- zł – wody nizinne połów z brzegu lub 112,- zł – wody nizinne i górskie połów wszystkimi
dozwolonymi metodami) i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz
wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów
wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.
W przypadku wystąpienia zmian w wykazie obowiązujących porozumień będą one zamieszczone na stronie
internetowej Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. pod adresem: www.pzw.org.pl/40/ w zakładce Porozumienia.